Logo Parlement Buxellois

Het Brussels Parlement heeft zich aangepast aan de afzonderingsmaatregelen van de federale overheid. De gebouwen zijn immers ontoegankelijk voor het publiek.

 

Vergaderingen van commissies of plenaire vergaderingen worden via videoconferentie georganiseerd en via de agenda van het Parlement aangekondigd. U kan de vergaderingen live volgen via de YouTube-pagina van het Brussels Parlement en kan er nadien ook de opname van (her)bekijken.

Sommige van die vergaderingen gaan meer bepaald over de maatregelen die de Regering in het kader van de Covid-19-crisis heeft genomen. U vindt hier een inventaris van de debatten die eraan gewijd worden, met de verslagen en de opnames. 

 

De opvolging van de bijzondere machten die aan de Regering zijn toegekend, wordt ook verzekerd door het Bureau in uitgebreide samenstelling, dat regelmatig via videoconferentie bijeenkomt onder het voorzitterschap van de Voorzitter van het parlement.

 

Alle activiteiten (colloquia, conferenties, bezoeken, enz.) die door of binnen het Parlement worden georganiseerd, worden opgeschort tot en met 1 juni. 

 

Respecteer de afzonderingsmaatregelen en zorg voor jezelf en de anderen!

Het Brussels Parlement heeft zich aangepast aan de afzonderingsmaatregelen van de federale overheid. De gebouwen zijn immers ontoegankelijk voor het publiek.

 

Vergaderingen van commissies of plenaire vergaderingen worden via videoconferentie georganiseerd en via de agenda van het Parlement aangekondigd. U kan de vergaderingen live volgen via de YouTube-pagina van het Brussels Parlement en kan er nadien ook de opname van (her)bekijken.

Sommige van die vergaderingen gaan meer bepaald over de maatregelen die de Regering in het kader van de Covid-19-crisis heeft genomen. U vindt hier een inventaris van de debatten die eraan gewijd worden, met de verslagen en de opnames. 

 

De opvolging van de bijzondere machten die aan de Regering zijn toegekend, wordt ook verzekerd door het Bureau in uitgebreide samenstelling, dat regelmatig via videoconferentie bijeenkomt onder het voorzitterschap van de Voorzitter van het parlement.

 

Alle activiteiten (colloquia, conferenties, bezoeken, enz.) die door of binnen het Parlement worden georganiseerd, worden opgeschort tot en met 1 juni. 

 

Respecteer de afzonderingsmaatregelen en zorg voor jezelf en de anderen!