De biografie

 

Politieke functies Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 12 juli 1989, Schepen van de Stad Brussel
Vorige politieke functies Gewezen voorzitster van de MR-fractie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Beroep
Geboren op 22 juli 1954 te Brussel
Diploma Licentiate in de Journalistiek en Sociale Communicatie
Commissies Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (Ondervoorzitter 1)

Recentste stukken van Marion Lemesre :

14/19

Ontwerpen en voorstellen van ordonnanties

BHP | VVGGC

Vragen en interpellaties

BHP | VVGGC

Contact

Marion Lemesre, MR

BHP
MR-fractie
1005 Brussel
mlemesre@parlbru.irisnet.be
www.marionlemesre.be

Zoek een volksvertegenwoordiger